Zarząd

We władzach Izby Polskich Przedsiębiorców zasiadają:

Dobak Stefan Stanisław – Członek zarządu
Sułecki Stanisław – Członek zarządu
Brzóska Andrzej – Członek rady nadzorczej
Nowak Marian Józef – Członek zarządu
Litke Mirosław Stanisław – Członek rady nadzorczej
Kosicki Sławomir Zenon – Członek rady nadzorczej
Górski Sylwester Romuald – Członek zarządu
Barełkowski Piotr Paweł – Prezes Zarządu

 

Biuro Izby – adres e-mail: footage@footage.pl