Zarząd

We władzach Izby Polskich Przedsiębiorców zasiadają:

Dobak Stefan Stanisław – Członek zarządu
Sułecki Stanisław – Członek zarządu
Brzóska Andrzej – Członek komisji rewizyjnej
Nowak Marian Józef – Członek zarządu
Litke Mirosław Stanisław – Członek komisji rewizyjnej
Kosicki Sławomir Zenon – Członek komisji rewizyjnej
Górski Sylwester Romuald – Członek zarządu
Barełkowski Piotr Paweł – Prezes Zarządu

 

Biuro Izby – adres e-mail: footage@footage.pl