List otwarty Izby do Premiera

Poniżej treść listu otwartego Izby Polskich Przedsiębiorców oraz Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, w którym proponujemy podjęcie przez rząd inicjatywy emisji specjalnych obligacji, jako pomysłu uzupełniającego program „Polski Ład”, alternatywnego do projektu podniesienia podatków. Prosimy o zapoznanie się i kolportaż tej propozycji. Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów List otwarty Szanowny Panie Premierze, pod …

Abramowicz o „Polskim Ładzie”

Rozmowa Piotra Barelkowskiego w Radio Poznań z min. Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców na temat koniecznych zmian w Polskim Ładzie – planie gospodarczym PiS – oraz o obchodach Dnia Przedsiębiorcy w sanktuarium licheńskim 20.06.2021.

Najważniejsze decyzje dla Polski. Komentarz

Rozmowa Piotra Barełkowskiego, prezesa IPP z Ireneuszem Jabłońskim CAS na temat najważniejszych decyzji politycznych roku 2021. Czy powinniśmy zgodzić się na wspólny dług oraz daleko idącą ingerencję Unii Europejskiej w polskie sprawy? Czy rozwiązania podatkowe Nowego Ładu, proponowanego przez Zjednoczoną Prawicę są korzystne dla przyszłości naszego kraju? Jakie wiążą się z nimi zagrożenia?

Propozycje naszej izby – Nowy Ład

Komentarz Piotra Barełkowskiego, prezesa IPP na temat możliwości wprowadzenia rewolucyjnej zmiany podatkowej, która będzie przełomowym impulsem dla polskiej gospodarki. Jakie korzyści wniesie nowy, niski i powszechny podatek przychodowy? Co będzie prawdziwym Nowym Ładem w polskim systemie podatkowym?  

Groźny podatek

Komentarz prezesa IPP Piotra Barełkowskiego na temat projektu rządowego podatku od reklam, który ma obciążać przede wszystkim nadawców telewizyjnych oraz radiowych i wydawców portali. Dla kogo ten podatek jest groźny? Kto zyska a kto straci? Czy wpływy do kasy państwa będą na dłuższą metę wyższe? Jakie cele ma rząd wprowadzając ten podatek?