Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Do jego podsatwowych zadań należy opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Na portalu RCL znajdą Państwo informacje odnośnie …

Wybrane posiedzenia planowanych komisji sejmowych oraz zespołów parlamentarnych na rok 2016.

 Wybrane posiedzenia zespołów parlamentarnych na rok 2016 i 2017   Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych