home Artykuły Walne 27 maja w Poznaniu!

Walne 27 maja w Poznaniu!

Prezes IPP Piotr Barełkowski rozesłął członkom Izby ważną informację:

Ogłaszam i zapraszam na bardzo ważne spotkanie IPP, w trakcie którego
odbędzie się prezentacja sądu arbitrażowego, z możliwością zgłoszenia się
do tej nowej instytucji, powoływanej przez naszą Izbę. Prezentację poprowadzi
prezes Sylwester Górski.
Na spotkaniu przedstawimy też koncepcję gali IPP Narodowe Dobro 2019,
planowanej na wrzesień.
Zapraszamy 27.05.2019 (poniedziałek) godz. 18:00 do siedziby IPP na
ul. Bułgarską 60 w Poznaniu. Obecność obowiązkowa 🙂