home Artykuły Walczmy o polskie ciepłownie, walczmy o niezależność energetyczną!

Walczmy o polskie ciepłownie, walczmy o niezależność energetyczną!

Na posiedzeniu zespołu parlamentarnego pod kierownictwem posła Adama Abramowicza 12.10.2017 w Sejmie RP odbyła się prezentacja naszego stowarzyszenia oraz Klubu Jagiellońskiego wykonana przez Marcina ROszkowskiego, Miroslawa Litke i Piotra Barełkows iego nt. kogeneracji i potrzeby modernizacji polskich ciepłowni węglowych co pozwoli spełnić unijne normy emisji toksyn a jednocześnie uniezależnić nas od importu gazu oraz produktów do spalania biomasy. Nasze opinie spotkały się z aprobatą posłów i przedstawicieli ministerstw. Będzie ciąg dalszy tych działań. PB

123