home Artykuły Spotkanie programowe z min. Adamem Abramowiczem

Spotkanie programowe z min. Adamem Abramowiczem

Na spotkaniu przy ul. Zielnej 37 w Warszawie aktywu Izby Polskich Przedsiębiorców z rzecznikiem MSP min.
Adamem Abramowiczem podniesiono następujące tematy w formie postulatów i problemów do zainteresowania
nowego urzędu dla realizacji:
1. Problemy mogące wyniknąć z wdrożenia podwojonej płatności: brak płynności finansowej firm, brak możliwości inwestycyjnych
oraz rozwojowych firm (leasing) po masowym wzięciu kredytów obrotowych i osłabieniu wskaźników do kredytów.
2. Problem dyskryminowania polskich firm w procedurach przetargowych, szczególnie w sektorze ciepłowniczym.
3. Kwestia nieuprawnionych podatków nakładanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami na firmy telekomunikacyjne i usługowe.
4. Problem pilnych zmian w prawie, umożliwiających łatwe przejmowanie firm rodzinnych przez kolejne pokolenie przedsiębiorców.
5. Problem nagromadzenia zmian w systemie podatkowym i prawnym dotyczącym przedsiębiorców (RODO, JPK, PP) utrudniającym
podjęcie nowych wyzwań i procedur.
Minister Adam Abramowicz wysłuchał i skomentował wypowiedzi obecnych na sali członków IPP wskazując na możliwości rozwiązania
podniesionych problemów i zapewniając o swojej świadomości i wiedzy o każdym z wątków dyskusji oraz chęci współpracy przy ich rozwiązywaniu.
ADAMA