home Artykuły Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Do jego podsatwowych zadań należy opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Na portalu RCL znajdą Państwo informacje odnośnie najnowszych projektów ustaw i rozporządzeń, a także założeń do tych projektów, które są na bieżąco aktualizowane. Znajdują się tam ponadto informacje odnośnie wszelkich petycji, zamówień publicznych i ogłoszeń Rządowego Centrum Legislacji.

W skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą nastepujace komórki organizacyjne:

RCL uczestniczy również w pracach legislacyjnych inicjowanych przez inne uprawnione podmioty. Działania w takim przypadku podejmowane są niejednokrotnie już na etapie powstawania projektu aktu prawnego, zawsze natomiast na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak uzgodnienia międzyresortowe, komisje prawnicze, aż do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.