home Artykuły Ruszyły konsultacje ustawy „PŁACE + PODATKI -„

Ruszyły konsultacje ustawy „PŁACE + PODATKI -„

Organizacje zrzeszone w „Okrągłym Stole Przedsiębiorców”- w tym PSP – organizują konsultacje mające na celu zdrożenie optymalnego systemu podatkowego dla polskich przedsiębiorców. Trwa dyskusja i wymiana argumentów, mająca na celu sformułowanie propozycji obniżającej obciążenia polskich firm, korzystnej dla budżetu Państwa a jednocześnie zmuszającej podmioty zagraniczne do płacenia danin na rzecz naszego kraju, co obecnie jest rzadkością. W proponowanym systemie „PŁACE + PODATKI -” zyskają także pracownicy. Obniżona ma być składka ZUS a wolne środki mają powiększyć wynagrodzenia. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną i śledzenia prac nad tą ustawą. Patrz link: http://podatkiminus.pl/