home Artykuły Piątka Izby Polskich Przedsiębiorców dla awansu gospodarki!

Piątka Izby Polskich Przedsiębiorców dla awansu gospodarki!

Piotr Barełkowski prezes IPP wraz z członkami zarządu: Stanisławem Sułeckim oraz Sylwestrem Górskim zaproponowali w publicznej dyskusji „Piatkę dla gospodarki”, czyli pięć najważniejszych, pilnych postulatów, które pozwolą na prawdziwy przełom w sytuacji krajowego biznesu a także awansują znacząco całą polska gospodarkę:

  1. Obniżenie kosztów pracy o 20%,
  2. Odchudzenie administracji państwowej o 20%,
  3. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 10 000 PLN rocznie,
  4. Udrożnienie sądów przez skierowanie spraw gospodarczych do arbitrażu,
  5. Stworzenie łatwodostępnego funduszu inwestycyjnego dla firm MSP.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli naszej izby na ten temat: