home Artykuły Okrągły Stół Przedsiębiorców

Okrągły Stół Przedsiębiorców

08.12.2016 odbyło się kolejne posiedzenie Okrągłego Stołu Przedsiębiorców z aktywnym udziałem PSP. Tym razem prezentowaliśmy rządowi projekt reformy podatkowej. Zachęcamy do zapoznania się z popieranym przez nas projektem.