home Artykuły Najważniejsze decyzje dla Polski. Komentarz

Najważniejsze decyzje dla Polski. Komentarz

Rozmowa Piotra Barełkowskiego, prezesa IPP z Ireneuszem Jabłońskim CAS na temat najważniejszych decyzji politycznych roku 2021. Czy powinniśmy zgodzić się na wspólny dług oraz daleko idącą ingerencję Unii Europejskiej w polskie sprawy? Czy rozwiązania podatkowe Nowego Ładu, proponowanego przez Zjednoczoną Prawicę są korzystne dla przyszłości naszego kraju? Jakie wiążą się z nimi zagrożenia?