home Artykuły Inauguracyjne posiedzenie Rady przy Rzeczniku MŚP z udziałem IPP

Inauguracyjne posiedzenie Rady przy Rzeczniku MŚP z udziałem IPP

Dnia 10.10.2018 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady przy Rzeczniku MŚP Adamie Abramowiczu. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkunastu organizacji reprezentujących polski biznes. Mówiono o problemach z ZUS (zbyt wysokie obciążenia), nową ustawą o odpowiedzialności przedsiębiorców i na temat nowej ustawy o zamówieniach publicznych (w obecnej wersji dyskryminującej polskie podmioty). W trakcie posiedzenia przedstawiciele Izb wygłosili szereg postulatów w powyższych kwestiach, do których odnieśli się reprezentanci odpowiednich ministerstw. Dialog trwa, jest szansa na zbliżenie stanowisk obu stron.

RADA1 RADA2