home Aktualności Wybrane posiedzenia planowanych komisji sejmowych oraz zespołów parlamentarnych na rok 2016.

Wybrane posiedzenia planowanych komisji sejmowych oraz zespołów parlamentarnych na rok 2016.

 Wybrane posiedzenia zespołów parlamentarnych na rok 2016 i 2017

 

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech

Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej

Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych