home Aktualności PSP aktywne w sejmowym zespole

PSP aktywne w sejmowym zespole

Zespół Parlamentarny na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego pod przewodnictwem posła Adama Abramowicza stał się partnerem Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz forum do prezentacji poglądów środowiska biznesowego, reprezentującego rzesze polskich właścicieli firm. Poniżej link do strony Zespołu, gdzie można znaleźć relacje z posiedzeń i terminy kolejnych wydarzeń sejmowych moderowanych przez Adama Abramowicza.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=319

Obok spotkań formalnych, wynikających z kalendarza sejmowych wydarzeń Zespołu – PSP organizuje szereg nieformalnych spotkań i konsultacji, mających uzmysłowić parlamentarzystom wagę problemów rodzimej przedsiębiorczości.

Abram