home Aktualności Konferencja: GŁOS POLSKIEGO BIZNESU, 27.04.2016

Konferencja: GŁOS POLSKIEGO BIZNESU, 27.04.2016

Konferencja: GŁOS POLSKIEGO BIZNESU
Warszawa 27.04.2016, godz. 10.00-14.30
Miejsce: Centrum Prasowe Foksal

konfer_1

 

Konferencja składać się będzie z dwóch części:

Część I – godz. 10:00
Panel i dyskusja pt. Jak awansować polską gospodarkę?

 

Tematy do dyskusji:
1. Jak zbudować mechanizm stymulujący innowacyjność wśród polskich firm?
2. Pułapki podatku od handlu i innych projektów fiskalnych.
3. Połączenie podatku PIT z NFZ i ZUS – szansa, czy utrudnienie?
4. Na jaką kwotę wolną powinno nas być stać?
5. Rola otoczenia biznesu w rozwoju firm.

moderator:
Piotr Barełkowski


Przerwa kawowa: 11.40-12.00


Część II – godz. 12:00

Panel i dyskusja pt. Koszty i zyski społeczne bieżących reform.

 

Tematy do dyskusji:
1. Jaki jest koszt i jaki efekt wywoła ulga na leki dla emerytów?
2. Spodziewane pobudzenie rynku po wprowadzeniu programu 500+. Możliwe efekty.
3. Jak cofnąć podniesienie wieku emerytalnego bez poważnych strat dla budżetu?
4. Kolejne projekty wspierające rodziny – kierunki i waga programów.
5. Zalety i wady nowych propozycji form zatrudnienia.

moderator:
Piotr Barełkowski