Walne 27 maja w Poznaniu!

Prezes IPP Piotr Barełkowski rozesłął członkom Izby ważną informację: Ogłaszam i zapraszam na bardzo ważne spotkanie IPP, w trakcie którego odbędzie się prezentacja sądu arbitrażowego, z możliwością zgłoszenia się do tej nowej instytucji, powoływanej przez naszą Izbę. Prezentację poprowadzi prezes Sylwester Górski. Na spotkaniu przedstawimy też koncepcję gali IPP Narodowe Dobro 2019, planowanej na wrzesień. Zapraszamy 27.05.2019 …