Barełkowski: Solidarni przedsiębiorcy płacą na jedno konto!

Split payment, czyli podwojona płatność: sumy netto na jedno i VAT na drugie konto kontrahenta za jego fakturę może bardzo poważnie ograniczyć płynność finansową małych, polskich firm. Dlatego prezes Izby Polskich Przedsiębiorców proponuje akcję: Solidarni przedsiębiorcy płacą na jedno konto! To może być obrona polskich firm sektora MSP i materiał do namysłu dla Ministerstwa Finansów, które …

Spotkanie programowe z min. Adamem Abramowiczem

Na spotkaniu przy ul. Zielnej 37 w Warszawie aktywu Izby Polskich Przedsiębiorców z rzecznikiem MSP min. Adamem Abramowiczem podniesiono następujące tematy w formie postulatów i problemów do zainteresowania nowego urzędu dla realizacji: 1. Problemy mogące wyniknąć z wdrożenia podwojonej płatności: brak płynności finansowej firm, brak możliwości inwestycyjnych oraz rozwojowych firm (leasing) po masowym wzięciu kredytów …